SANAYİCİMİZİN 100 SORUNUNA
AKADEMİK 100 ÇÖZÜM

Üniversite-Sanayi işbirliği ile üniversitelerin bilgi birikimi, teknolojik alt yapısı ve yetişmiş insan gücünün sanayicilerin mevcut tecrübesi ve finansal gücünün bir araya getirilerek elde edilen potansiyelin ülkemizin kalkınmasında kullanılması hedeflenmektedir. Sanayicinin yaşadığı veya karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üretmek veya sanayicinin talep ettiği teknolojileri geliştirmek amacı ile üniversitelerde istihdam edilen yetişmiş akademik insan gücü sanayicinin sağlayacağı ekonomik desteklerle projeler geliştireceklerdir.

Ülkemizin gelişmesine destek sağlamak amacı ile İnönü üniversitesi olarak “Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm” adlı proje hayata geçirilmiştir. İnönü üniversitesi web sayfasında yer alan ara yüz yardımı ile alınan talepler Gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Malatya temsilcisi ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile değerlendirilecektir. İlgili taraflar arasında gerekli iletişim sağlanacaktır. Üzerinde anlaşma sağlanan projeler bilimsel araştırmalar koordinasyon birimine sunulacaktır. Sanayicinin faydalanabileceği iki tür proje sınıfı mevcuttur. Bunlar ÜSİP ve ÖNAP tır.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri (ÜSİP) Üniversitemiz mensubu araştırmacıların sanayiciler ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması veya kendi altyapılarını ya da iş gücünü proje kapsamında kullandırması beklenir. Bu projelerden elde edilen veriler taraflar arasında işbirliği ve anlaşmaya varılması halinde lisansüstü tez projelerinde kullanılabilir. Destek miktarı 50.000 TL’ye kadardır. Öncelikli Alan Araştırma Projeleri (ÖNAP): Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun belirlediği öncelikli alanlar da dikkate alınarak Senato tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda, diğer destek programlarından daha yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Bu kapsamdaki projelerin en az iki merkezli ve çok disiplinli olması zorunlu olup, farklı bölümler, fakülteler veya sanayiciler arası işbirlikleri tercih nedenidir. Destek miktarı 150.000 TL’ye kadardır. Sanayiciler bu iki proje ile İnönü üniversitesinin teknolojik altyapısına ve bilimsel birikimine rahatlıkla ulaşabileceklerdir.

Programın Amaçları:

  • İnönü Üniversitesi ile Sanayi kuruluşları arasındaki Üniversite-Sanayi iş birliğini güçlendirmek.
  • Sanayicinin karşılaştığı yada talep ettiği problemlere bilimsel çözümler üretmek.
  • Akademisyenlerin bilgi birikiminin ekonomiye katılmasını sağlamak.
  • Sanayi odaklı lisans üstü tezler yaptırmak.
  • Yapılacak olan proje ve lisans üstü tezlere finansal kaynak sağlamak.
  • Ülkemizin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak.